co lze léčit pomocí homeopatie?

Homeopatie je metoda vhodná pro každého, kdo si přeje být jí léčen. V každé situaci má smysl hledat lék, který by vyléčil, nebo alespoň zmírnil, obtíže nemocného člověka.

V případě akutních onemocnění jde především o to nepotlačit příznaky nemoci podáváním symptomatických léků, ale nemoc z organismu odstranit. Tím se předejde mnoha budoucím obtížím, které si už ani s původní událostí nespojíme.

Zejména dětský věk je období, kdy se rozhoduje o budoucí úrovni zdraví a potlačování symptomů různými lokálními léky může problémy prohloubit. I u stále častějších poruch chování u dětí jsem po homeopatické léčbě pozorovala zlepšení problému, včetně úpravy poruch řeči a zvýšení motivace ke změně u samotného dítěte.

Pokud organismus vyvinul již chronické obtíže, je třeba je léčit podle přesných pravidel, aby se problém neprohluboval, ale naopak aby se obtíže zmírňovaly a jejich závažnost se zmenšovala. Toho se nejlépe docílí výběrem takového konstitučního léku, který se v daném období nejvíce podobá celkovému obrazu nemoci daného jedince.

To se samozřejmě týká i psychických problémů, které mohou být stejně závažné jako obtíže fyzického rázu. Homeopaticky lze velmi dobře pracovat s depresemi, fobiemi, neurózami, nespavostí atd. Velmi se mi v některých případech osvědčila spolupráce s psychology.