ceny konzultací

Vstupní dvouhodinová konzultace  1 600 Kč
Kontrolní vyšetření    800 Kč 
V závažných případech možno vyjednat slevu (např.nezaměstnaní nebo matky samoživitelky)